Channel inviter

From KampungChat Wiki
Revision as of 23:42, 25 November 2017 by Admin (talk | contribs) (Created page with "== '''Channel Inviter''' == KampungChat membenarkan founder/user untuk menginvite user lain ke channel-channel lain bagi tujuan memeriahkan channel tersebut. Walau bagaimanap...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Channel Inviter

KampungChat membenarkan founder/user untuk menginvite user lain ke channel-channel lain bagi tujuan memeriahkan channel tersebut. Walau bagaimanapun, channel inviter perlu mengikut peraturan seperti berikut:

 1. Tidak Flooding user atau services;
 2. Tidak mengandungi nick atau unsur-unsur lucah dan menghasut;
 3. Sekali sahaja inviter untuk setiap nick; dan
 4. Tidak menggangu masa dan privasi user.

Peraturan Channel Inviter telah ditambahbaik seperti berikut

 • Semua channel founder perlu membuat permohonan semula;
 • KampungChat akan menggunakan satu nick sahaja untuk semua channel inviter;
 • Permohonan untuk channel inviter perlu dibuat ke admin KampungChat dan sekiranya diluluskan, channel anda akan dimasukkan dalam list inviter;
 • KampungChat tidak lagi membenarkan setiap channel untuk membuat inviter sendiri mulai 20 November 2017;
 • Permohonan channel inviter boleh dibuat melalui borang yang disediakan;
 • Pelanggaran tatacara channel inviter boleh menyebabkan channel di tutup;
 • Sekiranya bersetuju, sila mengisi borang permohonan di –> Permohonan Channel Inviter
 • Hanya founder channel dibenarkan untuk memohon;
 • Permohonan hanya perlu dikemukakan sekali sahaja;
 • Status permohonan akan dimaklumkan melalui emel;
 • Status inviter akan direview dari semasa ke semasa; dan
 • Channel inviter boleh ditutup serta merta pada bila-bila masa sekiranya berlaku perlanggaran tatacara.

Tujuan Penambahbaikan

 1. Mengurangkan terlalu banyak nick inviter; dan
 2. Mengurangkan masalah penggunakan proxy/drone inviter.