Bot Policy

==========================================
Peraturan dan Polisi Bot di KampungChat
==========================================

Version 1.1
Copyright (c) KampungChat IRC Network

KampungChat merupakan sebuah IRC Network yang memberikan
peluang kepada user untuk memiliki bot sendiri tidak kira
services bot/eggdrop/psy dan lain-lain bot pada kadar
yang maximum sekiranya bot-bot tersebut tidak melakukan
kesalahan yang boleh menganggu kelesamatan server.

1. Services Bot
————

Services Bot merupakan bot yang disediakan oleh pihak admin
kepada channel-channel yang telah didaftar.  KampungChat
menyediakan 6 services bot untuk tujuan tersebut.

Syarat-syarat services bot
—————–++++++——————–

* Channel perlu diregister selama seminggu
* Channel perlu memiliki sebanyak 10 user setiap masa
* Channel perlu aktif dan tidak terbiar
* Hanya boleh memiliki 1 services bot sahaja
* Tidak dibenarkan untuk menggunakan services bot untuk:

– Invite
– Bercakap
– Kick/ban user tanpa sebab
– Kick/ban services bot tanpa sebab
– menggunakan services bot untuk tujuan-tujuan lain yang
menyalahi peraturan server

* IRCop berhak untuk mengeluarkan services bot sekiranya didapati
kemudahan yang disediakan itu disalah gunakan.
* Services bot tidak akan dimasukkan sekiranya channel onwer tidak
memahami peraturan yang telah disediakan dan meminta services
bot dimasukkan dengan segara.
* Sebarang rayuan untuk mempercepatkan kemasukkan services bot
tidak akan di layan sama sekali.

=========================================================================

Syarat-syarat memiliki lain-lain bot

————————————-

KampungChat hanya membenarkan user memiliki bot-bot seperti:

——————-+++++++++++++++————————–

* psyBNC
* Eggdrop/kuiz bot/mp3 bot/spam detecter
* Clone bot

Bot yang dilarang
—–++++++——-

* War bot
* Drone bot
* Flood bot
* Semua jenis bot yang boleh mengancam keselamatan server

Sekiranya Staff menemui dan mendapati terdapat sebarang bot yan boleh
mengancam keselamatan server, tindakan ban akan dikenakan dan channel
tersebut juga akan diambil tindakan digantungkan untuk tempoh yang
lama.

Sebarang maklumat mengenai bot boleh diemelkan kepada bothelp@kampungchat.org.my

KampungChat Bot Team